Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2015

DULCE ET DECORUM EST, PRO PATRIA MORI ?

Εικόνα
DULCE ET DECORUM EST (O Wilfred Owen έχει αναγνωριστεί ως ο μεγαλύτερος Άγγλος ποιητής του 1ου Π.Π.)

(Εδώ μια εξαιρετική απαγγελία από τον Christopher Eccleston)


[…] Άντρες υπνοβατούν. Πολλοί χωρίς άρβυλα πατούν,
βαδίζοντας μ’ αιμάτινα παπούτσια. Κουτσοί, τυφλοί, μέσα στης κόπωσης τη μέθη, κουφοί ακόμη και στο σφύριγμα των οβίδων που πίσω τους πια, σκίζουν τη γη. […] Αέρια! Αέρια! Χέρια τινάζονται, γρήγορα παιδιά! Τις μάσκες μας αμέσως, όσο έχουμε καιρό! Μα κάποιος ακόμη ουρλιάζει και παραπατά, σφαδάζει σαν μέσα σε φλόγες ή ασβέστη καυτερό. […] Αν μπορείς ν’ ακούσεις, με κάθε τίναγμα, το αίμα του ζεστό ν’ αναπηδά απ’ τα’ αφρισμένα πνευμόνια του που λιώνουν, αισχρό σαν τον καρκίνο, σαν το ξινόχορτο πικρό, ν’ ανοίγει άγριες, ανίατες πληγές στις γλώσσες των αθώων. Φίλε μου, τότε, με τέτοιο ζήλο δε θα έβγαινες να λες σε παιδιά που ανίδεα λαχταρούν να τους δοθεί το δόρυ το παλαιόθεν ψεύδος: DulceetDecorumest pro patria mori.
(Dulce et decorum est, pro patria mori: Είναι γλυκό και ωραίο να πεθαίν…