Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2012

FRERES D'ORIENT: Η παραδοσιακή ιστορία των Αδελφών της Ανατολής

Εικόνα
(από ένα ενδιαφέρον δοκίμιο του Milko Bogaard)

Το γενικό ερώτημα που θέτουμε είναι: «ποιοί ήταν στην πραγματικότητα αυτοί οι περίφημοι «Αδελφοί της Ανατολής»;
Φοβάμαι ότι αυτή η ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί με απόλυτη βεβαιότητα λόγω των σκοτεινών αναφορών σε ένα μακρινό παρελθόν. Υπάρχει γενικά μία μόνο πηγή που χρησιμοποιείται (Ambelain). Σε αυτό το δοκίμιο περιλαμβάνονται και μερικές δευτερεύουσες πηγές, δίπλα στο υλικό του Ambelain. Αφετηρία μας είναι, φυσικά, ο Δημήτριος Πλάτων Σεμελάς (1883-1924), συν-ιδρυτής του Τάγματος του Κρίνου και του Αετού, που ιδρύθηκε το 1915. Το Τάγμα αυτό μετέφερε εκείνες τις ημέρες την έναρξη των Ροδοσταύρων της Ανατολής. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, το Τάγμα περιείχε τον βαθμό του «Αδελφού της Ανατολής». Ο βαθμός αυτός χορηγήθηκε στον Georges Lagrèze (1882-1946) το 1912. Λέγεται ότι ο Σεμελάς ισχυρίστηκε ότι το Τάγμα των Αδελφών της Ανατολής» ιδρύθηκε το 1054 μ.Χ. από τον Φώτιο, Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης και αναπτύχθηκε περαιτέρω από τον Αλέξ…

ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΥΠΑ

Εικόνα
Συχνά τα δύο αναφερόμενα στον τίτλο αντικείμενα, το Ξίφος και η Κούπα, συνδέονται αντίστοιχα με την αρσενική και θηλυκή αρχή ή, αλλιώς, με την ενεργητική και παθητική ή την διεισδυτική και περικαλυπτική αρχή. Εν πολλοίς, αυτή είναι μια αντιστοιχία που διατρέχει όλη την ιστορία του δυτικού εσωτερισμού, σε τέτοιο σημείο που αποτελεί πλέον κάτι το αυτονόητο. Όμως μια πιο μακροσκοπική θέαση της ανθρωπότητας μπορεί να μας οδηγήσει σε μερικά πού ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με τον συμβολισμό των δύο αυτών αντικειμένων και με το πώς μπορεί αυτός ο συμβολισμός να μας βοηθήσει στην κατανόηση κάποιων χαρακτηριστικών των λαών. Ανέκαθεν αναφερόταν ότι η Δύση, ο δυτικός πολιτισμός ήταν ο πολιτισμός της λογικής σκέψης ενώ την ανατολή αποτελούσαν λαοί που φέρονταν από το συναίσθημα. Ο διαχωρισμός αυτός φαίνεται λογικός αν δει κανείς τις ιστορικές πορείες των πολιτισμών των περιοχών αυτών. Φαίνεται όμως ότι οι δύο αυτοί κόσμοι, ασυνείδητα (και τι άραγε είναι το ομαδικό ασυνείδητο;) επέλεξαν και…

ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (Νίκολας Ρέριχ, 1924)

Εικόνα
ΑΥΤΟΣ, το Αστέρι τουΑλαχαμπάντ μας έδειχνε το δρόμο. Και έτσιεπισκεφθήκαμε το Σαρνάθ και τηνΓκάγια. Παντούβρήκαμετηβεβήλωση της θρησκείας. Στο δρόμο της επιστροφής,κάτω από την πανσέληνο,ο Χριστός πρόφερε τηναξέχαστηρήση Του.
Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής πορείαςο οδηγόςέχασετον δρόμο. Μετά απόαναζήτησηβρήκατο Χριστό να κάθεται σεένα ανάχωμακοιτάζονταςτηνάμμο που ήτανπλημμυρισμένηαπότο φωςτης σελήνης.
Του είπα, "Έχουμεχάσει το δρόμοΜας. Πρέπει να περιμένουμετην ένδειξητων αστεριών."
"Rossul Μ., ποιός είναι ο δρόμος Μαςότανόλος ο κόσμοςμαςπεριμένει;"
Στη συνέχεια, παίρνοντας το ραβδί του, χάραξε ένα τετράγωνογύρω από το αποτύπωματου ποδιούΤου, λέγοντας, «Αληθώς, λέω, από τα ανθρώπιναπόδια."
Ύστερα, πιέζοντας το χέρι του στην άμμο, χάραξε άλλο ένα τετράγωνο γύρω από το αποτύπωμα του χεριού Του, «Αληθώςαπό ανθρώπινα χέρια."
Μεταξύ τους χάραξε ένα πυλώνα στεφανωμένο από ένα τόξο.
Είπε, «Ω, πώςθα διεισδύσειτο Aumστηνανθρώπινη συνείδηση​​! Εδώ έχω σχεδιάσει ένανύπε…