Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2012

ΌΤΑΝ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Εικόνα
Το μήνυμα το οποίο εδώ και πολλά χρόνια συζητάται στους χώρους της εσωτερικής παράδοσης -ότι "δημιουργείτε τη δικήσαςπραγματικότητα"-μπορεί να είναιμια επικίνδυνηδιδασκαλία, αν δενεξηγηθεί πλήρως .

Υπάρχουν δύοπράγματα που πρέπει να γνωρίζει κανείς για το τι σημαίνει "μπορείτε να δημιουργήσετετη δικήσαςπραγματικότητα":

(1)Κατ 'αρχάς,πρέπεινα εξηγηθείότι κανείς δεν "δημιουργεί"τίποτα. Η σχετική διαδικασία έγγειται  στην παρατήρηση ή την ανάμνηση της ύπαρξής του. Στη συνέχεια, με την εστίαση του σεαυτό, προκαλεί την εκδήλωσή του από τοπεδίοτων άπειρων πιθανοτήτων, το οποίο αποτελεί το άχρονο Εδώ-και-Τώρα του Σύπαντος. Αυτό λοιπόν πουδημιουργείταιείναι η εκδήλωση της δικής του ΕσωτερικήςΠραγματικότητας. Από αυτή την άποψη λοιπόν, ηδήλωση«Είστε δημιουργός της δικήςσαςΠραγματικότητας» είναι αλήθεια.

(2)Δεύτερον, πρέπει κανείς να καταλάβει ότιακόμα καιαυτό που λέμε"δημιουργία" των Εξωτερικών Εκδηλώσεων της ζωής μαςδενείναικάτιπου καθέναςκάνειμόνος το…