Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2011

ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ "NON NOBIS DOMINE..."

Εικόνα
Στο παρόν κείμενο εκθέτω μερικές σκέψεις μου σχετικά με τον Ψαλμό από τον οποίο προέκυψε το "Non Nobis Domine...".


Πρόκειται για τον Ψαλμό 113:9, σύμφωνα με την αρίθμηση της Vulgata που χρησιμοποιείται κυρίως στην Ελλάδα ή για τον Ψαλμό 115:1 στην έκδοση του King James.
Πρόκειται για ένα αξιόλογο καθώς και ιδιόρρυθμο στίχο, καθώς, μαζί με τον επόμενο στοίχο 10, φαίνεται ξεχωριστός τόσο από τους προηγούμενους στίχους (1-8), οι οποίοι αναφέρονται στα θαύματα που συντελέσθηκαν κατά την Έξοδο, όσο και από τους επόμενους (11-26) οι οποίοι φαίνεται να αποτελούν συνέχεια των 1-8, καθώς συνεχίζουν ως δοξαστικοί την ευχαριστία για τον Θεό που εξασφάλισε την Έξοδο.
Οι στίχοι 9-10 έχουν ως εξής:
9 Μὴ ἡμῖν, κύριε, μὴ ἡμῖν, ἀλλ’ ἢ τῷ ὀνόματί σου δὸς δόξαν ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀληθείᾳ σου,
10 μήποτε εἴπωσιν τὰ ἔθνη Ποῦ ἐστιν ὁ θεὸς αὐτῶν;

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι στην πραγματικότητα το κείμενο που έχουμε στα ελληνικά καθώς και το αγγλικό, το οποίο προέρχεται από την ελλην…