Η ΙΟΥΔΑΪΚΗ ΚΑΡΔΙΑ


Η καρδιά αντιλαμβάνεται τη γνώση

Στην Midrash, την εξήγηση της Torah του ιουδαϊκού βιβλίου του Νόμου, αναφέρεται ότι το γράμμα "λάμεντ" παράγεται από τα πρώτα γράμματα των λέξεων της φράσης "Lev Meivin Da'at": "Η καρδιά που αντιλαμβάνεται τη γνώση". Η ίδια ιδέα συναντάται και στη μορφή του γράμματος "λάμεντ" ( l ) το οποίο απεικονίζει τη φιλοδοξία της καρδιάς να ανέβει στο ύψιστο επίπεδο συνείδησης, την αντίληψη της γνώσης. Γνώση (Da'at) είναι η δύναμη της ψυχής η οποία σφυρηλατεί το σύνδεσμο μεταξύ Θεού και ανθρώπου, μεταξύ ανθρώπων και ειδικά μεταξύ συζύγων. Στη Βίβλο αναφέρεται: "...και ο Αδάμ γνώρισε την γυναίκα του..." (Γέννηση 4:1)

Ο καλλιτέχνης της καρδιάς μου
Η εβραϊκή λέξη lev σημαίνει "καρδιά" και αποτελείται από τα γράμματα λάμεντ και μπέιτ. Η αριθμοσοφική αξία του γράμματος μπέιτ είναι 2. Σύμφωνα με το μεγάλο Καβαλιστή του μεσαίωναRabbi Abraham Abulafia, η λέξη lev από μόνη της υπαινίσσεται την πραγματική της έννοια: δύο (η αξία του μπέιτ)  λάμεντ (πρόσωπο με πρόσωπο). Τα δύο αυτά λάμεντ σχηματίζουν μαζί μια εικόνα της καρδιάς, μια εικόνα ζωγραφισμένη από το Θεό, τον Υπέρτατο καλλιτέχνη: "Ο Θεός είναι ο καλλιτέχνης της καρδιάς μου και το πεπρωμένο μου για πάντα" (Ψαλμοί 733:26)
................
Η ένωση του μυαλού με την καρδιά
Το λάμεντ συντίθεται από ένα "γόνατο" που βρίσκεται πάνω σε ένα "σώμα" με τη μορφή του γράμματος "καφ". Τα δύο "γόνατα" των δύο λάμεντ ανέρχονται έξω από την καρδιά όπως τα δύο κύρια αιμοφόρα αγγεία που μεταφέρουν την δύναμη της ζωής από την καρδιά στον εγκέφαλο και από τον εγκέφαλο στην καρδιά. Τα δύο γιόντ ( y )στην κορυφή των δύο λάμεντ σημαίνουν τους δύο εγκεφάλους (αριστερό και δεξιό ημισφαίριο) και καβαλιστικά παριστούν την Χοκμά (Σοφία και διαίσθηση" και την Μπινά (Αντίληψη και Ολοκλήρωση). Επιπλέον, τα δύο αυτά γιόντυπαινίσσονται τα δύο μάτια, τις δύο "κεραίες" - δέκτες τις καρδιάς.
"Η καρδιά μου έχει δει μεγάλη σοφία και γνώση" (Εκκλησιαστής 1:16)

Το Βλέμμα του Αγαπημένου
Οι σοφοί μας, μας διδάσκουν ότι "η όραση των ματιών εξαρτάται από την αντίληψη της καρδιάς" (Avodah Zarah 28b). Στην Καμπαλά, οι "πρόσωπο με πρόσωπο" σχέσεις συμβολίζουν το γεμάτο αγάπη βλέμμα του ενός ερωτευμένου προς τον άλλο. Αυτό το βλέμμα εξωτερικεύει το βάθος της αγάπης τους, η οποία πηγάζει από το εσώτατο σημείο της καρδιάς.
Έτσι λοιπόν η "Εβραϊκή Καρδιά" μπορεί να θεωρηθεί ως τα δύο προφίλ του ζεύγους που ενώνονται για να γίνουν ένα πρόσωπο που ακτινοβολεί αγάπη προς όλους και καλή πρόθεση διαμέσου όλων.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις